آسیب‌پذیری‌ها

آسیب‌پذیری‌هایی که در برنامه‌ی باگ‌بانتی برای کافه‌بازار ارسال شده‌اند، به شرح زیر است. برخی از اطلاعات به درخواست هکرهای کلاه‌سفید و برخی به صلاحدید تیم امنیت افشا شده است.

شماره محقق امنیت آسیب‌پذیری مبلغ جایزه (میلیون تومان) زمان گزارش وضعیت