کلاه‌سفیدها

افراد زیر با کشف آسیب‌پذیری به ما کمک کردن که جای امن‌تری برای کاربرانمون تبدیل بشویم.

اسم تعداد آسیب‌پذیری

در حال حاضر، شاخص رده‌بندی افراد صرفاً تعداد آسیب‌پذیری‌هایی است که گرارش کرده‌اند. شاخص‌های دیگری اعم از شدت آسیب‌پذیری و مواردی نظیر آن به زودی به سامانه اضافه خواهند شد. همچنین برای دعوت به شرکت در برنامه‌های خصوصی کافه‌بازار، افرادی که اسم آنها در جدول بالا درج شده است در اولویت هستند.