کلاه‌سفیدها

افراد زیر با کشف آسیب‌پذیری به ما کمک کردن که جای امن‌تری برای کاربرانمون تبدیل بشویم.

اسم تعداد آسیب‌پذیری

در حال حاضر، شاخص قرار گرفتن نام افراد در قسمت hof گزارش حداقل ۲ آسیب پذیری با درجه اهمیت بالا می باشد. همچنین برای دعوت به شرکت در برنامه‌های خصوصی کافه‌بازار، افرادی که اسم آنها در جدول بالا درج شده است در اولویت هستند.